Home

Een geloofsgemeenschap die vragen stelt

Wij zijn een gecombineerde gemeente, aangesloten bij zowel de Doopsgezinde als de Remonstrantse Broederschap.

kerkdiensten

1 oktober Broederschapsdag met DG Harlingen en Makkum

kerkdiensten

Agenda

kerkdiensten