Over ons

Over ons

Een geloofsgemeenschap die vragen stelt

Onze geloofsgemeenschap is open en tolerant, ondogmatisch word deze vrije zienswijze ook wel genoemd. We willen elkaar beschutting en bemoediging bieden, een ontmoetingsplaats zijn voor mensen, waarin iedereen welkom is en we elkaar vinden in ons gezamenlijke geloof.

De gemeenschap leeft dus vanuit een vraag in plaats van een op voorhand vaststaand antwoord, de nadruk ligt op het eigen geweten, vrijheid van keuze en verdraagzaamheid jegens anderen.

DoRe Kerk

Wij zijn een gecombineerde gemeente, aangesloten bij zowel de doopsgezinde als remonstrantse broederschap. Tegenwoordig zijn we in Dokkum bekend als de DoRe-Kerk, maar bij het ontstaan van de gemeente werd als naam gekozen voor ‘Verenigde Christelijke Gemeente, doopsgezind en remonstrants’. Die oprichting was ruim 225 jaar geleden (in 1798) een unieke gebeurtenis. Als énige kerk in Nederland had men in Dokkum gehoor gegeven aan een oproep van de Remonstrantse broederschap om alle gereformeerde kerken te verenigen. Op onze geschiedenis pagina leest u er meer over. Ook bijzonder is het dat mensen al sinds de oprichting, kunnen toetreden zonder hun eigen kerkelijke identiteit op te moeten geven.

Iedereen is welkom

Tegenwoordig kennen we leden, vrienden en belangstellenden. Leden treden toe door zelf een geloofsbelijdenis te schrijven. Wie belijdenis heeft gedaan in een andere kerk kan desgewenst met behoud van eigen identiteit lid worden van de gemeente. Vrienden zijn aan de gemeente verbonden zonder dit in een belijdenis uit te drukken. Vrienden kunnen heel actief en betrokken zijn binnen de gemeenschap, ze hebben de zelfde rechten en plichten als leden. Belangstellen hebben dat niet, maar kunnen wel deelnemen aan activiteiten. Zij dragen onze gemeente een warm hart toe.

Ds. Fredrika Rappold 1926

Vooruitstrevend was de vroege aanstelling van een vrouwelijke predikant, dit gebeurde al in 1926. Wij staan open voor iedereen, waarderen juist verschillen en dragen dat ook graag uit. Zo waren we in 1986 met andere remonstrantse kerken de eersten die de trouwbelofte openstelde voor paren van hetzelfde geslacht. De kerk is al sinds 2018 aangesloten bij stichting wij-de-kerk.

Fair-trade gemeente waren we al geruime tijd en nu zetten we ons in voor duurzaamheid en zijn we sinds 2023 ‘groene kerk‘. Dit geeft aan dat we ons actief inzetten de kerk te verduurzamen.

Wij vinden dat iedereen zichzelf mag zijn en welkom is in onze kerk. Dit kan naast onze traditionele kerkdiensten ook bij één van de andere activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, cultureel of een op de medemens gerichte actie.

Alle aanstaande activiteiten worden in de online agenda bekend gemaakt.

hier vind u algemene informatie over