Hoe zit het ook alweer? Wat is Fairtrade? Waardoor onderscheiden Fairtrade producten zich van andere producten? Worden de producenten daar nu echt beter van?
Op de website van Fairtrade Nederland staat daarover o.a. het volgende:


Wat is Fairtrade
Fairtrade heeft als missie om de wereld eerlijk te maken. Via betere handelsvoorwaarden zetten wij ons in om de leef- en werksituatie van miljoenen boeren en werknemers op plantages wereldwijd te verbeteren en het milieu te beschermen.
Om onder Fairtrade voorwaarden te mogen verkopen, moeten boeren o.a. de bodem- en waterkwaliteit verbeteren, plagen bestrijden, schadelijke pesticiden vermijden, afval beheren, hun broeikasgasemissies verminderen en de biodiversiteit beschermen.
 
Minimumprijs en premie
Fairtrade werkt met minimumprijzen per productsoort om boeren meer zekerheid te bieden. Deze minimumprijs dient als vangnet als de wereldmarktprijs laag is en is gebaseerd op de kosten van duurzame productie. 
Fairtrade heeft als enige keurmerk een vaste- niet onderhandelbare premie. Deze wordt betaald aan de coöperatie waar de boer lid van is of aan het premiecomité op plantages. De leden beslissen gezamenlijk hoe de premie besteed wordt. 
 
Wereldwijde beweging
In meer dan 30 landen zijn er bedrijven, winkels, scholen, Fairtrade Gemeenten en vele vrijwilligers die zich inzetten om het draagvlak voor Fairtrade te vergroten, zodat eerlijke handel de norm wordt. 


Consumenten
Ook consumenten kunnen elke dag een bijdrage leveren door een bewuste keuze te maken bij de dagelijkse boodschappen. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer duurzame producten in de supermarkten komen te liggen en hoe groter de impact voor boeren en werknemers in producerende landen is.
Want alleen samen maken we de wereld eerlijk!

Onze Kerk

In 2018 kreeg onze gemeente het Fair Trade certificaat uitgereikt. Al jaren werd er Fair Trade koffie en thee gekocht en biologische Fair Trade avondmaalwijn. In het kerkblad wordt elke maand aandacht besteed aan koffieboeren, theepluksters enz.  of een recept met Fair Trade producten aangeboden. Een attentie bijvoorbeeld met kerst, wordt in de Wereldwinkel gekocht. Na een kerkdienst tijdens het koffiedrinken wordt een aantal keer per jaar een korte film getoond over cacaoboeren, theepluksters of de bananenpluk.