Noordelijke Buiten Dag Fredeshiem

2 juni 2024
10:00 - 16:00
Activiteiten
Buitengoed Fredeshiem | Eiderberg 2 | 8346 KJ | Steenwijk - de Bult
Thema: For ever Young
Bijzonderheden: Vooraf aanmelden bij Doopsgezinden Zwolle om deel te kunnen nemen aan deze activiteit.
Noordelijke Buiten Dag Fredeshiem

GDS, FDS en Ring Zwolle organiseren op 2 juni voor de derde keer een Buiten-dag voor Doopsgezind en DoRe Noord Nederland. Deze dag is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is en zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap. Het gaat om samen-gemeente-zijn op een bijzondere locatie.

Naast vieren en delen zal er voldoende ruimte zijn voor ontmoeting. Ook zijn er diverse workshops. We hopen met deze buiten-dag voor verbinding te zorgen.

We hebben elkaar nodig voor onze verhalen, voor onze verlangens en onze hoop op de toekomst! Vandaar dat we als werkgroep hebben gekozen voor het thema “For ever Young”

For ever Young Programma:

10.00 – 10.30 Inloop en ontmoeting met koffie

10.30 – 11.15 welkom en ochtendviering

11.30 – 12.45 workshops

13.00 – 14.00 lunch

14.00 – 14.45 Korte afsluiting, lied en zegenbede

15.00 Nagenieten

De workshops waaruit u kunt kiezen zijn:

1. Zingen door Jelma Wiegersma

2. Best practices door Nick Everts

3. Kroegpraat voor middenleeftijders

4. Ubuntu door Jeannetteden Ouden

5. Vreedzaam communiceren door Iepie Kroese

6. Spirituele wandeling door Tjitske Hiemstra

7. Verhalen vertellen door Jehannes Regnerus

8. Kinderprogramma door Frederiek v.d. Hammen

Voor overnachting op de prachtige locatie “Buitengoed Fredeshiem” kunt u op eigen kosten nu alvast een kamer reserveren.

De kosten voor de buitendag bedragen €15,- pp. vanaf 18 jaar, kinderen en jongeren zijn gratis.

Het is de bedoeling dat u zich persoonlijk en centraal opgeeft bij de Doopsgezinde gemeente Zwolle. I.v.m. de beschikbare ruimte is opgave verplicht.

Opgave kan vanaf 1 mei – 15 mei via een formulier op de website van de Doopsgezinde gemeente Zwolle. https://dgzwolle.doopsgezind.nl/noordelijke-buitendag/

De inschrijving is voltooid als het benodigde bedrag is betaald, u krijgt hiervan een bevestiging. Betaling kan middels een QR code of via overmaking op rekening NL86INGB0000883403 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Zwolle, o.v.v. Noordelijke Buitendag 2024.

Met een hartelijke groet van Atsje v.d. Meer-Kooiker, Thecla Barneveld, Korneel Roosma-de Vries, Jehannes Regnerus en Ronald Tuinstra