KERKDIENSTEN

3 maart 2024
10:00
Camphuysenkring gaat voor
Thema: 'verdraag elkaar in liefde'
Muziek: Organist Jan Idsardi
Bijzonderheden: Er wordt gecollecteerd voor lopende projecten in Palestina. Op de wereldconferentie van 2017 in Brazilia werd Palestina als land voor de 2024 gekozen. Toen nog niet wetende van de vreselijke situatie atie met oorlog en geweld momenteel in Palestina. Een groep vrouwen uit verschillende kerken werkten al een paar jaar samen om te bidden en na te denken over het thema: ík smeek u… ‘Verdraag elkaar in liefde’ geïnspireerd door Efezïers4 1-7. Nu worden mensen van over de hele wereld uitgenodigd om samen met hen te vieren, te bidden, en te zingen.

De Wereldgebedsdag viering wordt verzorgd door de Camphuysenkring