KERKDIENSTEN

21 januari 2024
10:00
Doopsgezinde/Remonstrantse kerk in Dokkum
Bijzonderheden: Wereldbroederschapsdienst gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde gemeente Damwâld ,Dokkum, Buitenpost, Feanwâlden en Zwaagwesteinde voorbereid door de voorgangers. Koffiedrinken na afloop