Gespreksgroep”Een wereld van verschil”.

22 apr t/m 29 mrt 2023
00:00
Activiteiten
DoRe kerk, Legeweg 14, Dokkum
Pastor Ietsje de Boer gaat voor
Thema: Een wereld van verschil. (Jaarthema van de ADS)
Bijzonderheden: Inloop met koffie vanaf 9.30 uur. Na afloop samen lunchen.
Gespreksgroep”Een wereld van verschil”.

Gespreksgroep ‘Een wereld van verschil’ Dit jaar 2022/2023 is er vanuit het ADS het jaarthema ‘Een wereld van verschil’ – Hoe daar samen op te leven, gelanceerd. In het jaar dat achter ons ligt, hebben we gezien hoeveel verschil er is. En ook naar de toekomst toe, hebben wij onze zorgen. Wat betekent nu voor ons ‘Een wereld van verschil’? Hoe kijken wij naar de wereld? In hoeverre reikt ons geloof ons een vorm van ‘omdenken’ aan. Hoe ziet die andere wereld eruit en hoe haalbaar is dat. Dit betekent onderweg op onze Pelgrimage van gerechtigheid en vrede, een luisteren naar de ander die anders is. Dit vraagt ruimte van de één naar de ander toe. Dat kost vaak moeite, maar het opent ook nieuwe inzichten en maakt nieuwe verbondenheid op aarde mogelijk en terwijl verschillen naast elkaar kunnen bestaan. Vanuit de gemeente Dokkum gaan we daar samen over in gesprek. Op zaterdag 22 en 29 april 2023 om 10 uur komen wij bijeen in de kerk aan de Legeweg. Vanaf half 10 is er inloop met koffie/thee en na de bijeenkomst is er de mogelijkheid om samen met elkaar te lunchen. Deze gespreksochtend is onder leiding van pastor Ietsje de Boer. Opgave bij Thea Metz roland.thea.metz@hetnet.nl 296627 tel. Wees Welkom!