Agenda

12 oktober 2023

GRUTSK, documentaire/film Do-Re kerk

Inleiding en nagesprek over deze documentaire/film, worden verzorgd door Lenie Lap. Datum: donderdag 12 oktober Tijd: 20.00 u. Plaats: Do-Re kerk, Legeweg 14. De kerk is open vanaf 19.30                                                                                                                                      GRUTSK….. De documentairefilm ‘Grutsk’ – waarin zes melkveehouders worden geportretteerd – laat zien wat de best haalbare harmonie is tussen de melkveehouderij, het landschap, de natuur en maatschappelijke acceptatie. De film ging op 7 november 2019 in première. De veranderingen in het boerenleven is een leidend thema in de film ‘Grutsk’. Melkveehouders hebben te maken met een veranderende maatschappij, veranderende regelgeving en veranderende technieken. Melkveehouders maken op basis van die veranderingen keuzes in hun bedrijfsvoering. Welke kansen en uitdagingen zien ze? Voor welke bedrijfsmodellen kiezen ze? Documentairemaker Rob Busquet wilde met de film een schets geven van de toekomst van de melkveehouderij. Zes melkveehouders worden in de film geportretteerd met uiteenlopende manieren van bedrijfsvoering: grootschalig, gangbaar, grondgebonden, natuurinclusief, biologisch of biologisch dynamisch. Zij laten zien hoe zij omgaan met de vragen waar de melkveehouderij voor staat: Waarom moet de melkveehouderij veranderen? Moet je extensiveren? Hoe doe je dat? Hoe werk je in balans met de natuur? Welke keuzes maak je? Deze boeren laten zien welke bedrijfsmodellen mogelijk zijn. Busquet wil met de film meer inzicht geven in de maatschappelijke discussies over de melkveehouderij. De film wordt deze avond gebruikt om inzicht te geven in de discussies die spelen over de toekomstige bedrijfsvoering van de melkveehouderij. Wat is de best haalbare harmonie tussen de melkveehouderij, het landschap, de natuur en maatschappelijke acceptatie?