Lezing woensdag 10 mei 2023.

Er wordt een lezing gehouden om 20.00 uur.. Spreker die avond is Warner. B Banga die de afgelopen jaren werkte aan een vertaling van Abe Brouwers jeugdboek “Siderius de Granaet” in het Dokkumers. Probleem dat zich daarbij aandiende: ‘Hoe skryf je eigenluks Dòkkumers’.                                Maar de ‘oersetting’is meer dan alleen een vertaling in het Stadsfries. Het boek is een reis terug in de tijd geworden naar Dokkum van rond 1910, levensechte personages en historische feiten. Want…. Der is nog altyd mar ien Dokkum! Warner B. Banga zal eerst ingaan op de historie van het Stadsfries en gaat aan de hand van voorbeelden duidelijk maken hoe de spreektaal Dokkumers nu geschreven kan worden.

De toegang is gratis. Donateurs en geïnteresseerden zijn  van harte welkom. De deur  staat vanaf 19.30 gastvrij voor u open.